Ranking szkół wyższych

Ranking Uczelni Akademickich 2015 - Prespektywy 2015

27 miejsce Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Ranking w grupach kryteriów 2015
Publikacje naukowe 3
Efektywność naukowa 5
Warunki kształcenia 13
Umiędzynarodowienie 16
Potencjał naukowy 29
Innowacyjność 42
Ranking kierunków studiów 2015
Kierunki dentystyczne 9
Kierunki lekarskie 10
Pielęgniarstwo i położnictwo 10
Ochrona zdrowia 12
Biotechnologia 25
Kierunki o żywieniu i żywności 20+
Ranking wg typów uczelni akademickich 2015
Uczelnie medyczne 9

 

34 miejsce Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Ranking kierunków studiów 2015
Inżynieria i technologia chemiczna 7
Kierunki rolnicze i leśne 9
Elektronika i telekomunikacja 10
Kierunki IT 11
Mechanika i budowa maszyn 11
Elektrotechnika 12
Automatyka, robotyka i mechatronika 13
Chemia 13
Inżynieria materiałowa 13
Kierunki o żywieniu i żywności 13
Architektura i urbanistyka 14
Energetyka 14
Inżynieria produkcji 15
Inżynieria środowiska 15
Budownictwo 16
Kierunki biologiczne 18
Ochrona środowiska 20
Ekonomia 22
Biotechnologia 24
Sport, turystyka i rekreacja 25+
Zarządzanie 45+
Ranking w grupach kryteriów 2015
Innowacyjność 8
Efektywność naukowa 23
Potencjał naukowy 24
Publikacje naukowe 35
Prestiż wśród kadry akademickiej 38
Warunki kształcenia 41
Ranking wg typów uczelni akademickich 2015
Uczelnie techniczne 8

55 miejsce Uniwersytet Szczeciński
Ranking kierunków studiów 2015
Prawo 7
Sport, turystyka i rekreacja 7
Administracja 8
Filozofia 8
Historia i archeologia 10
Ekonomia 12
Kierunki nauk o Ziemi 12
Kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach 13
Dziennikarstwo i komunikacja 14
Filologie, języki obce i językoznawstwo 14
Ochrona zdrowia 14
Politologia i stosunki międzynarodowe 14
Socjologia 14
Teologia i religioznawstwo 14
Pedagogika i edukacja 17
Kierunki biologiczne 19
Zarządzanie 22
Psychologia 15+
Filologia polska 20+
Biotechnologia 27
Ochrona środowiska 28
Inżynieria produkcji 25+
Fizyka i astronomia 25+
Matematyka 30+
Ranking wg typów uczelni akademickich 2015
Uniwersytety 15
Ranking w grupach kryteriów 2015
Warunki kształcenia 35
Innowacyjność 47
Umiędzynarodowienie 46
Potencjał naukowy 48
Prestiż wśród kadry akademickiej 47
Efektywność naukowa 50
 

 

Kompleksowa ocena działalności jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydziały Ekonomiczne
9. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Wydziały Filozoficzne i Teologiczne
15. Wydział Teologiczny, Uniwersytet Szceciński

Wydziały Humanistyczne
11. Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Nauki o życiu

Wydziały Biologii
16. Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński

Wydziały Lekarskie i Farmaceytyczne
8. Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej, Pomorska Akademia Medyczna
13. Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Pomorska Akademia Medyczna

Wydziały Geograficzne
9. Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński

Nauki Ścisłe i Inżynierskie

Wydziały Budownictwa i Architektury
8.Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydziały Geologiczne i Energetyki
13. Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Szczecinie

Wydziały Inżynierii Materiałowej
5.Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydziały Mechaniczne
14. Wydział Mechaniczny, Akademia Morska w Szczecinie

Nauki o Sztuce i Twórczości Artystycznej

Wydziały Sztuk Pięknych i Artystycznych
14. Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie

PERSPEKTYWY 2013

Efektywność naukowa
3. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - 86.86

Innowacyjność
7. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - 64.17

Publikacje naukowe
5. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - 94.54

Warunki kształcenia
9. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - 81.76

RZECZPOSPOLITA 2013

Filozofia
16. Uniwersytet Szczeciński

Historia
9. Uniwersytet Szczeciński

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
6. Uniwersytet Szczeciński

Politologia
11. Uniwersytet Szczeciński

Pedagogika i edukacja
11. Uniwersytet Szczeciński

Socjologia
8. Uniwersytet Szczeciński

Prawo i administracja
15. Uniwersytet Szczeciński

Automatyka i robotyka, mechatronika
13. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Elektrotechnika
8. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Energetyka
12. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Mechanika i budowa maszyn
12. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Architektura i urbanistyka, budownictwo
11. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Elektronika i telekomunikacja
11. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria i technologia chemiczna
9. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria materiałowa
14. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria produkcji
14. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Pozostałe kierunki techniczne
12. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki o żywieniu i żywności
14. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rolnictwo i leśnictwo
12. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki lekarskie i dentystyczne
10. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Ochrona zdrowia
9. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
17. Uniwersytet Szczeciński

Wychowanie fizyczne
8. Uniwersytet Szczeciński

Kierunki plastyczne
15. Akademia Sztuki w Szczecinie

WPROST 2013

50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców:
31. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
37. Akademia Morska w Szczecinie